Informasi Beasiswa

Daftar Penerima Beasiswa

Berikut ini adalah daftar nama mahasiswa Program Studi Sistem Informasi yang menerima beasiswa.

NoNama LengkapNIMNama BeasiswaTahun Awal PerolehanTahun Akhir PerolehanBukti
1Komang Yudi Utama1915091006Generasi Baru Indonesia20222023https://drive.google.com/open?id=1ecOYVSxK2NxceWcvx56QGaxzGFYR7bEn
2I Gede Artha Wibawa2015091058Generasi Baru Indonesia20222023https://drive.google.com/open?id=19xoacURtLjdFJDjCDRsmhPhzJ7UmYAuY
3Gede Wahyu Wastuguna1915091042Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua20222022https://drive.google.com/open?id=1c_Lqth5T-ewzEarVLri_eSmb1I-LF_ka
4I Nyoman Triarta1915091045Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua20222022https://drive.google.com/open?id=13RgWY55fV3ZBvqbylO47wZtaaZGr708J
5Kadek Galuh Indah Kharismayanti1915091051Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua20222022https://drive.google.com/open?id=1nVvpbqo8REC0YiUsTt67OoaxaiDzuJWm
6Ni Made Mirah Pradnya Pramesti1915091031Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua20222022https://drive.google.com/open?id=1hU9kRTduQj8a1D4c6mYTne67Pg6JaJHA
7Ni Luh Putu Merta Ayuning Sari1915091053Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua20222022https://drive.google.com/open?id=1mQh9YxAxPGkNS32OniCahDL3HXlsGIyQ
8NI PUTU YURA REGITA CAHYANI1915091019Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua20222022https://drive.google.com/open?id=1hG7YZTAf-xfUWS1QyX5kBm4fnRBcRnEg
9I Gede Anggie Suardika Arpin1915091008Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua20222022https://drive.google.com/open?id=1dK1xqEwsxFyUP0h-7aHZRB_ONYFGELEX
10Desak Komang Mila Arsini1915091028Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua20222022https://drive.google.com/open?id=1-u3_1nqFRIWjNR0MOi_1v2kZGKLw6Vg0
11Ni Putu Regita Pringgandani Prakasa Putri1915091029Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua20222022https://drive.google.com/open?id=1Ypq0H2-s9EleuEA1XcffQeZPohpam7k2
12Ni Putu Diah Ratih Rakasiwi2115091043Beasiswa Prestasi Kabupaten Jembrana20222022https://drive.google.com/open?id=18YjyC2G9JK-QmcNB90zlY1bjNfFe3f29
13Ida Ayu Mas Putri Mahalini2115091011KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1q8kRmH7cEIC0GLNBULqYib41_nL5DHzJ
14I Kadek Risky Aditya Putra2115091085KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=194Ox_7eZQJPPJg67RiNjSGVkb-4v5niH
15I Gst Ayu Nyoman Suci2115091010KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1AbuZM2gV0fJi40e_h60zLNynQPreyV9E
16Made Alit Juniska2115091045KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1-lntlqtxezZINkpuZssq_FyvUqwQkW-H
17Linda zal medes Mendrofa2115091022KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1jWgHxiAveKHtcJdRnA42wQcKmgYAjFY5
18Komang sukerni2115091074KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1sNzi2J1N-oFYbmMVF8teF5Kvc4Nv3blc
19Made Diva Putera Ananta2115091041KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1HIZDlQAinvcPJNIbDmH4zETwp_f9Y90a
20Ni Nyoman Sekarini Wulandari2115091067KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1slS5NXxSrKN2bHUKPy8-Xp10qsUW4UmG
21Kadek Rosila Putri2115091029KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1NCojBqUsfzSyC1peSPiSWT5XyyngvB4i
22Rama Ngurah Putera Pinatih2115091057KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1ibXBPgv-kQ3v3x2t6EvIzVOq9ENTMsgu
23Anak Agung Istri Callysta Athalia2115091006KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
24Mochammad Syahrul Kurniawan2115091031KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1O0MphZJKmwzDSsPrqSVoMusRJMzcoBZt
25I Gede Wahyu Parama Sucipta2115091042KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1BjQfeGDjhexOxkhdqluE5jLGO9VKhWoD
26Komang Ayu Suputri2115091014KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
27Ni Komang Arista Tri Wahyuni2115091009KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
28Putu Gio Satria Adinata2115091001KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
29Diva Ananda Putra2115091013KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
30Marselinus Harson Rewo2115091030KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
31Selly Vania Cristina Wijaya2115091070KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
32Gusti Ngurah Yogi Wicaksana2115091076KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
33Komang Triananta Wisma Adi2115091104KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
34Kadek Sudewo Mahadiv Wikrama2115091096KIP-K2021Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1eiWKKtVAEdOmnnLoDYNN0OBFf0UR11t5/view?usp=sharing
35Fachradina Yuniar1815091005Beasiswa Rektor20212022https://drive.google.com/open?id=1XWkJ5OjYncWrBOFlifS3k9m8T9DEzXui
36Ni Made Ayu Mita Kusumadewi1815091040Beasiswa Bank Indonesia20212021https://drive.google.com/open?id=1AKuzwXmk988EWNhWD3HqIBIz1AZEu6D4
37Ayu Sartini2015091060KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1ml-_Yb7haWrSwPeHBHTz2JHQazN6PaHx
38Vany Adelia Putri2015091027KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1KdHYITFh5_ONjU5FEndplIyeTIKSI1CV
39Anjasta Bagus Tarigan2015091023KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1ZEFrUftgwQISvN8Jt19_jAgD6GkW8Ph7
40Kadek Dika Rama Suryadi2015091057KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1nJ5ZYCEQMZiK2WiUvwNxq0sRA5FEwT56
41Desi Dwi Cahyani2015091002KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1CWAtryx_nrBDVv3EI-mlkhZwk9AFph14
42I Made Agus Jana Januraga2015091077KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1Vue-maIiKyiMMYltjhfVVHezwO_K_9YB
43I Kadek Bima Diksatriadi2015091024KIP K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1eC6dKcP4Dmy7-Y2wd_jtscSJW4sIvmCa
44Gede Arya Palguna2015091022KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1po-rV_gOM72aJHlX1pt-8yKNVbQ-muQo/view?usp=sharing
45Luh Putu Ari Regita Sari2015091026KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1po-rV_gOM72aJHlX1pt-8yKNVbQ-muQo/view?usp=sharing
46Yonanda Putra Pamungkas2015091032KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1po-rV_gOM72aJHlX1pt-8yKNVbQ-muQo/view?usp=sharing
47Wahyuni Betris Nainggolan2015091035KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1po-rV_gOM72aJHlX1pt-8yKNVbQ-muQo/view?usp=sharing
48Ni Ketut Gayatri Indira Swari2015091062KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1po-rV_gOM72aJHlX1pt-8yKNVbQ-muQo/view?usp=sharing
49I Wayan Yoga Sastrawan2015091010KIP-K2020Masih berlanjuthttps://drive.google.com/file/d/1po-rV_gOM72aJHlX1pt-8yKNVbQ-muQo/view?usp=sharing
50Ida Bagus Indra Dewangkara2015091039Beasiswa Prestasi Kabupaten Jembrana20202022https://drive.google.com/open?id=1xfYXhdfSyQft2xItJmdWzCO4OTKP5Q0a
https://drive.google.com/open?id=1OnESTL3qf8sDnNdeiD-i_DiFLtKYBBqx
https://drive.google.com/open?id=1ZuxXY8R5oyB9D4-oeHPdua3lkfNvynr7
51Fachradina Yuniar1815091005Beasiswa Bank Indonesia20202021https://drive.google.com/open?id=1NSy1pwFL6_rmBvmhfoSAGj_y9GT2p7Ov
52Ni Made Ayu Mita Kusumadewi1815091040Beasiswa Bank Indonesia20202020https://drive.google.com/open?id=11aZ5MOqhJB5WddTwEpb1YSB-7lBIrGsv
53Kadek Dwi Utama1915091050Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1iDVKOM1jBBZzn29ylYCcSmvym_Ta7HDj
54Ni Komang Anggri Anggreni1915091002Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1s8AAMFcu67l0vJ2tKTNY9luBT1IRoGck
55Ni Putu Melsi Oktaviani1915091030Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1QA8f6fHgGuI6_9h-IZVpOJF80EDToJfQ
56Ni Kadek Dwita Sri Wahyuni1915091012Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1q1kpRnv4PxqNDR4ehBbIZGNLqQQSWeit
57Ni Putu Anisa Marta Widyasari1915091024Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=172UR8fJaynHNGLdWAU9tun4foOOV-zrD
58Daniel Sihite1915091016Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1uq7HDLFdpDs2PsgCGgK5GqX689-uxFKt
59Ni Luh Putu Merta Ayuning Sari1915091053Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1-R0JxWp0TbvyrnrJ_gwUkoSHLa9Mm1Kr
60Ni Made Mirah Pradnya Pramesti1915091031Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1767dk_VVnwz2R0RGIm12kHXqmLVtAYqo
61I Gede Wahyu Rudiartha1915091017Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1Npt1eRib9pSoFZ3prhjXNf0fRWdRLX4k
62Ni Putu Yura Regita Cahyani1915091019Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1o_j6ib9CZMVnjSI6NI_jAM_SEtfz0oFr
63Ida Ayu Made Dyah Kusuma Dewi1915091038Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1Nw1GARwcFRTal3stuDUtoslCUECDO97A
64I Made Bagus Alviantara1915091037Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1ilUxMIWnydsQD0dp_3pI5O7IVYgNSpCx
65I Gusti Ngurah Daksa Hardistya1915091015Bidikmisi2019Masih berlanjut
66Ketut Utut Arta Gunawan1915091034Bidikmisi2019Masih berlanjut
67Bagus Apriliyanto1915091033Bidikmisi2019Masih berlanjut
68I Made Kerisna Laksana1915091025Bidikmisi2019Masih berlanjut
69I Gede Sivananda Raja Negara1915091056Bidikmisi2019Masih berlanjut
70Abu Rizal Ghodavi Asror1915091005Bidikmisi2019Masih berlanjut
71Irfan Walhidayah1815091002Bidikmisi2019Masih berlanjuthttps://drive.google.com/open?id=1ebBgJ54hc-MbCzCIYGkIA8efLUPfZgg2
72Fachradina Yuniar1815091005Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)20192020https://drive.google.com/open?id=1_skbvV2EKpPx7yCIfLEjB2TFkxwsnsSl
73Kadek Dwi Cahyanti1815091006Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)20192019https://drive.google.com/open?id=1J7jkIMHtlWwV6ZxuPB0pCHxO2flhDF-N
74I Gede Riyan Ardi Darmawan1815091037Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)20192019
75Muhammad Ridwan1815091009Bidikmisi20182022https://drive.google.com/open?id=1RRUKwD70rbQcipqysXlsd1urlvUi64Xo
76Agung Ukki Galih Cahyaningsih1815091056Bidikmisi20182022https://drive.google.com/open?id=1uTHsbtb0XYH63F0fn1syfqkfy52aQxDL
77Made Deni Cahyana1815091013Bidikmisi20182022https://drive.google.com/open?id=10kQ7FUFOs6zZtvq_2QjwPOO1HndzdaxR
78Ibnur Hilmi Yahya Azizi1815091008Bidikmisi20182022https://drive.google.com/open?id=1J3i9d6jA5z_KQgDD1RFCdHcf0XyyB9kV
79Kadek Yogie Susila Putra1815091038Bidikmisi20182022https://drive.google.com/open?id=18QCGMUo3my7KAzJvyNWQMYdO-Zu6qKKM
80Putu Risma Widharini1815091017Bidikmisi20182022https://drive.google.com/open?id=1Kd9ZGJHy8KeLWYeAeMtp3xDK9LmrQiDd
81I Kadek Arya Budi Artana1815091043Bidikmisi20182022
82Putu Adi Bawa1815091044Bidikmisi20182022

Update : 24 Agustus 2022